Μετεωρολογικός σταθμός Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλαμάτας

(από το πρόγραμμα Agro Water)

Μετεωρολογικός σταθμός
Σπερχογείας

(Θέση Σπερχογεία)